Löpande redovisning & skattedeklaration

Det är viktigt att inte låta pappersarbetet inkräkta för mycket på tid som hellre kunde ha vigts åt själva kärnverksamheten.

Låt oss som är vana vid detta ta hand om den biten. Vi har många uppdrag där företagaren väljer att låta oss sköta all löpande redovisning såsom bokföring, skattedeklaration och löneadministration.

Vi är flexibla och kan anpassa oss efter ett upplägg som skulle passa dig.


Bokslut

Vi upprättar årsbokslut för aktiebolag, enskilda firmor och föreningar. För dig som vill bokföra själv men känner att du vill ha hjälp med avstämningar, avskrivningar mm är det ett bra sätt att anlita oss för detta.

 

Deklaration

Vi hjälper dig med deklarationen och se till att du inte missar möjliga avdrag. Samtidigt ser vi till att utifrån skattereglerna lägga din inkomstnivå på en fördelaktig nivå för att över sikt inte betala mer skatt än vad som behövs.

Vi upprättar även kapitalvinsberäkningar, fastighetsdeklarationer mm.


E-bokföring

E-bokföring är en bokföringstjänst mellan Speedledger och alla de större bankerna och som syftar till att förenkla den vanliga bokföringsrutinen och därmed spara tid jämfört med ett vanligt bokföringsprogram.

Vi på Örbyhus Redovisning har erfarenhet av att hjälpa företagare vid uppstart av e-bokföring och få er att komma igång.


Skatterådgivning

För dig som företagare är det viktigt att du fokuserar på företagets verksamhet och lönsamhet. Men för att få största behållningen är det viktigt att inte skatta bort onödigt mycket på grund av bristfällig kunskap och planering.

Som kund hos oss får du hjälp med att tillämpa regelverket utifrån ett långsiktigt skatteperspektiv. Vi hjälper dig att göra rätt avvägningar i dina beslut utifrån ett skatteperspektiv.


Ekonomisk rådgivning

Ibland kan du som företagare ha fullt upp med sin dagliga verksamhet att du inte hinner stanna upp och analysera siffrorna.

Vi är vana i att syna räkenskaper och ge konstruktiva råd för att förbättra verksamhetens lönsamhet. Vi bistår även med kalkyler och budgetar inför din investeringsplan.


Generationsväxling

Att överlåta gården eller företaget till nästa generation är något de flesta förr eller senare kommer att ställas inför. Men ofta känner man osäkerhet och obeslutsamhet i hur man ska gå tillväga samtidigt som det känslomässigt kan vara svårt att själv ta upp ämnet inom familjen.

Ett generationsskifte är en komplicerad process som kräver god planering och insikt i skatteregler och civilrätt.

Vi har bistått vid många generationsväxlingar genom åren och vet hur förloppet ser ut och hur fallgroparna ska undvikas.


EU-rådgivning

Känner du att det är svårt att hålla sig uppdaterad vilka regler som gäller för SAM-ansökan? Låt oss hjälpa dig med SAM-ansökan eller stödrättsöverföring så vet du att det blir korrekt utfört och att du utnyttjar stöden bäst. Vi har mångårig erfarenhet inom området.