Välkommen till Örbyhus Redovisning

Örbyhus Redovisning bildades 2014 genom att flera egna företagare valde att samverka under gemensamt namn och att dela lokal. Vi har mångårig erfarenhet inom redovisning, ekonomi och lantbruk.

Våra kunder är småföretagare verksamma inom många branscher där stor del av dem finns inom jord- och skogsnäringen.

Vill du ha hjälp med din redovisning, starta eget eller utöka din verksamhet eller planera överlåtelsen av ditt företag kan vi hjälpa dig.

  • gruppbild
  • bild 003
  • bild 004
  • bild 005
  • IMG 7446
  • IMG 7449
  • IMG 7450
  • IMG 7455

Inför deklarationen


Nu är det dags att lämna in underlagen för inkomstår 2018 för att vi ska kunna upprätta ett bokslut och deklaration.

Detta kan vi

REDOVINING
     - Bokföring
     - Bokslut
     - Deklaration
     - Årsredovisningar
     - Skatter
     - Momsredovisning
     - Löner / Arbetsgivardekl
RÅDGIVNING
    - Skatteplanering
    - Generationsskiften
    - EU-rådgivning (SAM-ansökan)

Kontoret

Sedan 2015 finns vi i nyrustade byggnad på Roslagsvägen 19 i Örbyhus.

Det är gamla Philadelfiakyrkan som byggt om till ljusa och trivsamma kontorsrum.